Naturen som vi ser eller overser [projektbeskrivelse]

Copyright Birthe Havmøller
2018. Kunstnerens arbejdsværelse – en ansamling af godkendte A4 print.

Fakta
Arbejdstitel: Naturen som vi ser eller overser
Kunstprojektets status: work in progress

Om udstillingsprojektet
Kunstprojektets arbejdstitel Naturen som vi ser eller overser er en fællesbetegnelse for en række forskellige værker – triptycons, enkelt billeder og ansamlinger af billeder. Udstillingsprojektes visuelle fortælling handler om naturens harmoni, verdens kaos og kunstnerens indre spirituelle landskaber.

Birthe Havmøller arbejder med naturens skulpturelle kvaliteter i sit klassiske s/h fotografi. Dette greb skal ses i forlængelse af hendes personlige arbejde med integrere en mystikers bevidsthedsfelt og symbolkreds i sin kreative praksis.

Kunstneren har endvidere arbejdet med stranden som et symbolsk krydsfelt mellem ‘hav og land’, det underbevidste vs. dagsbevidstheden.

Kunstneren ser landskabet som en forlængelse af kroppen, en slags ekstern hukommelse. Naturen er et stort magisk spejl, der spejler hendes indre landskaber. Hun arbejder intuitivt, søgende efter en spiritualitet der er tæt forbundet med naturen.

Copyright Birthe Havmøller
2017. Kasserede prøveprint med panoramaer fra Naturen som vi ser eller overser. Billederne skal printes om p.g.a. farvefejl. 

 

Februar 2019. Kunstneren ved at beskueren fortrinsvis reagerer på hendes værker med spørgsmålet, Hvor er det?, og derfor er de geografiske lokaliteter opgivet i værklisterne, skønt disse obskure steders, ikke nødvendigvis har nogen speciel betydning i den større visuelle fortælling.

Da ingen af billederne i dette kunstprojekt har været udstillet endnu, så må alle titlerne på denne hjemmeside betegnes som arbejdstitler, og kunstneren forbeholder sig derfor ret til at ændre dem efter eget forgodtbefindende.

September 2020. Hjemmesiden har fået en grundig opdatering.